Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden   

Lectus II – Albert – I – Laan 235 – 8620 Nieuwpoort                              

Onderwerp

 • Ondergetekende, Carl De Vos hierna vermeld als verhuurder, geeft in huur aan, hierna vermeld als huurder, het gemeubelde appartement Lectus II Albert-I-Laan 235 bus 401 8620 NIEUWPOORT en dit van
 • Totale huurprijs : EUR
 • Het appartement is geschikt voor maximaal 4 personen .
 • De verhuurder biedt het appartement aan en de huurder aanvaardt het goed in de staat zoals het zich bevindt, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid conform met de geldende wetgeving.
 • In het appartement worden onder geen enkele voorwaarde fietsen gestald. Evenmin op het balkon of in de gemeenschappelijke delen. De huurder kan gebruik maken van de afgesloten fietsenbergplaats, gelegen in de kelderverdieping niveau -2 van Lectus II.
 • De huurder kan gebruik maken van een afgesloten garagebox in het gebouw. Opgepast : deze dient enkel om een personenwagen in te parkeren ( geen aanhangwagen )

Aanvaarding in goede staat

De verhuurder biedt het appartement aan en de huurder aanvaardt het in de staat zoals het zich bevindt, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid en conform met de geldende wetgeving.

Bestemming en gebruik

 • Het appartement is uitsluitend bestemd voor bewoning op basis van seizoensverhuring. De huurder kan van deze woning niet zijn hoofdverblijfplaats maken. Elke wijziging door de huurder aan de bestemming of het gebruik van het goed is niet toegestaan.
 • Het appartement heeft 2 slaapkamers en voorzieningen voor maximaal 4 personen. Het is niet toegestaan om het appartement met meer dan het vermelde maximum aantal personen te bewonen.
 • Staat van het goed : voor ingebruikname van het verhuurde goed zal de verhuurder het nodige doen opdat het volledig wordt gepoetst en in nette staat wordt gebracht. Vooraleer het appartement te verlaten dient de huurder het appartement grondig schoon te maken teneinde alles opnieuw in een nette staat te brengen. Alles zal op zijn oorspronkelijke plaats worden teruggezet, de vaat zal gedaan zijn, alle gebruikte apparaten zullen proper zijn en het sanitair schoongemaakt. Bij het niet naleven van deze voorwaarden zullen extra schoonmaakkosten ten bedrage van 50 EUR aangerekend worden.
 • Zoals eerder vermeld, worden er geen fietsen in het appartement of op het balkon gestald. Onder geen enkele voorwaarde gaan er fietsen in de lift of in de gemeenschappelijke delen geplaatst worden.

Overdracht en onderverhuur

Het is de huurder niet toegestaan zijn rechten en plichten als huurder over te dragen, noch het pand aan derden te verhuren.

Betaling en voorwaarden

 • Alvorens een boeking definitief wordt, dient een voorschot van waarborg betaald te worden. Het restant van de huurprijs ten bedrage van  EUR dient minstens 1 maand voor het begin van de huurperiode te worden betaald ( ten laatste op  )
 • De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huur volledig aantoonbaar betaald is en het huurcontract, ondertekend in het bezit van beide partijen.
 • Bij niet-tijdige betaling wordt de huurder in gebreke gesteld. De verhuurder stelt hem hier schriftelijk van op de hoogte. De huurder heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen de 4 kalenderdagen volgende op de dagen van de ingebrekestelling, te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt het huurcontract geannuleerd op de dag van de ingebrekestelling van de huurder. Het voorschot en de waarborg geldt dan als annuleringskost en zal dus niet aan de huurder worden terugbetaald.
 • Indien de huurovereenkomst binnen de 4 weken voor de dag van de aanvang tot stand komt, moet onmiddellijk de gehele huurprijs betaald worden.
 • De verhuurder behoudt zich het recht voor de huurovereenkomst op te zeggen wegens onvoorziene omstandigheden. In dat geval zal de huurder zo snel als mogelijk op de hoogte gesteld worden van de annulering van het huurcontract en zal deze binnen 4 weken na annulering het reeds betaalde bedrag teruggestort hebben.

Verbruik en kosten

 • In de vermelde vaste kosten zijn inbegrepen : kosten voor het NORMAAL verbruik van water en elektriciteit.
 • Bed-, bad- en keukenlinnen zijn niet voorzien in de huurprijs, en ook de eindschoonmaak niet ( tenzij dit niet nodig is ). Te voorzien bedlinnen : onderlakens, dekbedovertrekken ( 2 x 140 cm X 200 cm EN 1 x 240 cm x 200 cm ) en kussenslopen. In geen geval mogen de bedden gebruikt worden zonder bedlinnen.
 • De huurder verbindt zich ertoe, het gehuurde goed en zijn inhoud in alle situaties te behandelen als een goede huisvader. Dit betreft onder andere het sluiten van ramen en deuren bij wind/regen, het afsluiten van het appartement bij afwezigheid, en het redelijk verbruiken van water, elektriciteit en natuurlijk gas. Bij overmatig verbruik zal dit verreken worden met de betaalde huurwaarborg.
 • De huurder verbindt zich ertoe om zijn afval correct te sorteren. Reglementaire afvalzakken zijn ter beschikking bij de Toeristische Dienst van Nieuwpoort.
 • Het appartement beschikt over digitale televisie van Telenet. Het normaal gebruik van analoge en digitale televisie is inbegrepen in de huurprijs, met uitzondering van het downloaden van films. Deze zullen aan kostprijs aangerekend worden bij de eindafrekening van de verbruikskosten.

Huurwaarborg

 • Om een goede uitvoering van het huurcontract te verzekeren, betaalt de huurder een huurwaarborg ten bedrage van EUR aan de verhuurder en dit samen met het voorschot.
 • De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huurwaarborg volledig aantoonbaar betaald is. Bij gebreke aan betaling zal de overeenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd.
 • Wanneer geen enkele schade vastgesteld wordt, zal deze huurwaarborg ( verminderd met cumulatief aangerekende kosten evenals verbruikskosten ) binnen de 4 weken volgend op het einde van de huurtermijn, door de verhuurder terugbetaald worden.

Aansprakelijkheid van de huurder

 • De huurder is aansprakelijk voor elke beschadiging aan het gehuurde goed, toegebracht door hemzelf, door zijn reisgenoten en/of bezoekers.
 • Het is de huurder niet toegestaan om meer personen in het gehuurde goed onder te brengen, dan het maximum aantal vermeld in het contract. De eigenaar mag in tegenovergesteld geval de toegang tot het goed aan de huurder weigeren.
 • Voor diens vertrek zal de huurder alle schade aan de verhuurder melden.
 • Er zijn geen huisdieren toegelaten in het appartement.

Bezoek van de verhuurder

Het is de verhuurder toegestaan, mits voorafgaandelijke afspraak met de huurder, het goed te bezoeken, met als doel na te gaan of alle verplichtingen uitgevoerd worden. Dit recht moet rekening houden met de privacy van de huurder en dient met mate te worden uitgevoerd.

Verantwoordelijkheid bij ongevallen en inbraak

 • De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen die in en/of rondom het appartement gebeuren.
 • De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van inbraak. Bijvoorbeeld in het geval van het vergeten afsluiten van ramen en/of deuren bij afwezigheid.