GDPR / AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Carl DE VOS, gevestigd aan Berkenlaan 51 2610 Wilrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Carl De Vos
Frans Gaillystraat 13
2610 Wilrijk
0486 43.72.16

Carl De Vos is de Functionaris Gegevensbescherming voor de website www.appartement-nieuwpoort-zee.be en  is te bereiken via CarlDeVos@skynet.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Carl DE VOS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat deze website onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via carldevos@skynet.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Google Maps

www.appartement-nieuwpoort-zee.be maakt voor haar website soms gebruik van Google Maps voor het weergeven van interactieve kaarten
en voor het maken van routebeschrijvingen. Google Maps is een kaartendienst van Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA (“Google”).
Wanneer u een website van www.appartement-nieuwpoort-zee.be oproept die Google Maps bevat, dan bouwt uw browser een directe
verbinding op met de servers van Google. De kaartinhoud wordt door Google direct naar uw browser
gestuurd en door deze in de website geïntegreerd. Google verwerkt hierbij mogelijk met name de
volgende gegevens van u:
• datum en tijdstip van uw bezoek aan de website,
• internetadres of URL van de opgeroepen website,
• IP-adres,
• in het kader van de routeplanning ingevoerd (start-)adres,
Informatie over gegevensbescherming pagina 4 van 8
• apparaatafhankelijke informatie, zoals het model van de door u gebruikte hardware, de versie van
het besturingssysteem, eenduidige apparaatkenmerken en informatie over het mobiele netwerk
inclusief uw telefoonnummer,
• details over de manier waarop u van de diensten van Google gebruik hebt gemaakt, bijvoorbeeld
uw zoekopdrachten,
• locatieafhankelijke informatie, zoals mogelijk uw daadwerkelijke locatie.
Voor zover u een Google-account hebt, kunt u deze gegevens koppelen aan uw Google-account. Meer
informatie hoe u aan uw Google-account gekoppelde gegevens kunt inzien, beheren of wissen, vindt
u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google https://policies.google.com/privacy.
www.appartement-nieuwpoort-zee.be heeft geen invloed op de verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en kan
hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid aanvaarden.
U kunt uw browser ook zo instellen dat alle cookies inclusief de cookies die gekoppeld zijn aan de
diensten van Google geblokkeerd worden of dat er een melding verschijnt zodra er een cookie van
Google wordt geplaatst. In dat geval werkt de kaartweergave van Google Maps echter mogelijk niet
meer naar behoren.
Voor de verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en uw desbetreffende rechten en
instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy gelden de verklaring inzake
gegevensbescherming van Google https://policies.google.com/privacy en de aanvullende
gebruiksvoorwaarden voor Google Maps/Google Earth
https://www.google.com/intl/nl_be/help/terms_maps/
Rechtsgrond voor het gebruik van Google Maps is art. 6 lid 1 zin 1 letter f van de AVG.

Google Fonts

Voor een uniforme weergave van lettertypen maakt www.appartement-nieuwpoort-zee.be gebruik van zogenaamde Web Fonts, die
door Google ter beschikking worden gesteld. Wanneer u onze website oproept, laadt uw browser de
benodigde Web Fonts in het cache van uw browser om teksten en lettertypen correct te kunnen
weergeven. De integratie van deze Web Fonts vindt plaats door het oproepen van de servers van
Google. Google verwerkt hierbij mogelijk gegevens van u. www.appartement-nieuwpoort-zee.be heeft geen invloed op de verwerking
en het gebruik van de gegevens door Google en kan hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid
aanvaarden.
Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts en in de
verklaring inzake gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy.
Rechtsgrond voor het gebruik van Google Fonts is art. 6 lid 1 zin 1 letter f van de AVG

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Carl DE VOS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Carl DE VOS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
# Gegevens via contactformulier : 6 maand

Delen van persoonsgegevens met derden

Carl DE VOS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Carl DE VOS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Carl DE VOS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar carldevos@skynet.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Carl DE VOS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Carl DE VOS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met carldevos@skynet.be. Carl DE VOS heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.